Tipy na výlet - příroda a turistika

Vesnice Březina leží v údolí Ochozského potoka a v jejím okolí se nacházejí krásné lesy, přírodní krásy a mnoho turistických tras. Nenechejte si například ujít:

Dům přírody Moravského krasu

Prostřednictvím interaktivní expozice se můžete netradiční formou seznámit s fenomény a příběhy zdejší krasové krajiny. Moravský kras zde můžete okusit také prostřednictvím nabídky regionálních produktů. Pro zvídavější návštěvníky připravují vzdělávací a zážitkové programy zaměřené na Moravský kras.

Více na http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/

Křtinské údolí

Milovníkům turistiky, hub a sportu nabízí křtinské okolí množství regionálních i národních cyklostezek, naučných stezek a hustou síť turistických značených cest, směřujících do Moravského krasu,  k Rudickému propadání, kde se voda ztrácí v podzemí, nebo do tajůplného Josefovského údolí, kde táž voda zase vyvěrá u Býčí skály. Další cesty vedou k romantické zřícenině Nového Hradu, který kdysi Švédové dobyli zradou, k Rakoveckému údolí, do údolí Říček, či k Jedovnickým rybníkům.

Přírodní park Říčky

Okouzlující přírodní prostor plný vzácných rostlin a živočichů.

http://prirodniparky.hys.cz/

Hradisko Staré Zámky

Leží v jižní části Moravského krasu a nabízí dlouhou historii. Jedná se o významné naleziště považované za předchůdce města Brna.

http://hrady-zamky.infocesko.cz/

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Jedna z nejkrásnějších krasových oblastí ve střední Evropě se vám otevírá. Navštivte třeba nejníže položené místo České republiky, propast Macochu nebo jeskyni Balcarka s barevnými krápníky.

www.moravskykras.net

Propast Macocha

Světoznámá propast Macocha je více než 138 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů.

www.propast-macocha.cz

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně jsou nejvyhledávanějšími jeskyněmi Moravského krasu. Leží dva kilometry od Skalního Mlýna a jsou přístupné vchodem ve stěně krasového kaňonu Pustý žleb. Svou oblibu si získaly díky tomu, že návštěvníkům umožňují dostat se na dno propasti Macocha a zároveň podniknout romantickou plavbu na lodičkách na podzemní říčce Punkvě. Nejvýznamnější turisticky zpřístupněné jeskyně Moravského krasu navštíví ročně statisíce návštěvníků.

www.propast-macocha.cz

Jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka leží v severní části Moravského krasu, v malebném úseku Suchého žlebu v blízkosti Ostrova u Macochy, v přírodní rezervaci Balcarova skála – Vintoky. Je to úchvatný labyrint chodeb, dómů a propastí s bohatou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobou.

www.cavemk.cz

Jeskynní systém zvaný Výpustek

Nálezy z těchto jeskynní svědčí o osídlení již v době patnáctého tisíciletí před naším letopočtem, hojně se v historii využívala i za obou světových válek. Pusťte si reportáž o Výpustku na https://www.stream.cz/prisne-utajovana-mista/10011295-podzemni-velitelstvi.

www.cavemk.cz

Studánka a Boží muka zvaná Poklona

Studánka je vzdálená necelý kilometr od křtinského kostela směrem na Adamov.

http://krtiny.katolik.cz/

Veřejnosti přístupné Arboretum

Najdeme jej mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Rozloha arboreta je 23 ha. Zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu.

www.slpkrtiny.cz

Rozhledna Veselice – Podvrší

Současná moderní telekomunikační věž byla uvedena do provozu v srpnu roku 2001. Z ochozu je návštěvník rozhledny odměněn pohledem na celé území Moravského krasu, ale i na vzdálenější místa, například věže elektrárny Dukovany ve vzdálenosti přibližně 50 km.

www.rozhledna-veselice.cz

Rozhledna Alexandrovka u Adamova

Rozhledna Alexandrovka stojí nad městem Adamovem, na vysoké zalesněné stráni na okraji Babické plošiny. V roce 2007 prošla rekonstrukcí. Získala tak nové vnější přístupové schodiště a zcela novou nástavbu.

http://alexandrovka.webnode.cz/

Lesnický Slavín

Památník lesníků zvaný Lesnický Slavín se nachází v prostoru lesů Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o soubor pomníků, pamětních desek a studánek věnovaných nejen významným lesníkům a profesorům univerzity, kteří se zasloužili o lesy v okolí Brna a jejich údržbu, ale i umělcům, kteří se lesy a přírodou inspirovali pro své dílo. Nejvíce pomníků se nachází v okolí Adamova a Křtin, a to nejen na trase turistických cest, ale i hluboko v lesích mimo tyto trasy. Pomníky a památníky vznikly většinou na popud profesorů Mendelovy univerzity za účelem uctění práce té které lesnické nebo umělecké osobnosti. Vzhledem k množství památníků je takřka nemožné je vyjmenovat všechny. Mezi nejnavštěvovanější ale patří Máchův památník na staré hradské cestě, památník Stromy u arboreta Řícmanice nebo památník lesníků umučených za druhé světové války.

www.slpkrtiny.cz

Turistická trasa Radostná cesta

V devadesátých letech byla péčí křtinské fary zřízena krátká vycházková trasa romantickou zalesněnou strání v úbočí křtinské Hory, s několika zastaveními a zajímavými výhledy na kostel a centrum obce. Trasa je dlouhá asi dva kilometry, s převýšením padesát metrů.

www.krtiny.cz

Klostermannova studánka

Studánka, vzdálená asi tři kilometry od centra obce Křtiny severozápadním směrem, byla vybudovaná ve dvacátých letech minulého století na památku šumavského spisovatele Karla Klostermanna. Nabízí pěknou, nenáročnou procházku lesem. Cestou potkáte na okraji habrovských luk výběh s koňmi a kozami. Vycházku lze spojit s návštěvou křtinského Arboreta.

www.krtiny.cz

Baťův kanál

Baťův kanál je historickou vodní cestou nacházející se ve východní části jižní Moravy. Jedná se o vodní cestu vybudovanou za účelem závlah, plavby a zvýšení hladiny spodních vod, ale především za účelem dopravy lignitu firmou Baťa z Rohatce do Otrokovic. Plavební kanál je částečně veden po řece Moravě a částečně vykopaným umělým korytem.

www.batacanal.cz

8 březinských zastavení

Turisticky značená stezka, která vás na 8 místech zastaví u informačních cedulí, kde si přečtete zajímavé informace o daném místě, okolní přírodě, pamětihodnostech a přírodních jevech.

www.obec-brezina.cz

Jeskyně v okolí

Jeskyni Malý lesík objevil v roce 1949 vhozením kamene do skalního komína březinský občan Alois Ševčík. Následně se stala pod jeho vedením objektem dlouhodobých průzkumných těžebních prací Březinské skupiny ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno. Další nalezené jeskyně v okolí se nazývají Ve skalce, Na technice, Tereza, Kulichova díra a Ponorný hrádek. Jedná se o jeskyně malé, nikoliv však bezvýznamné, neboť souvisejí s těžko dostupným labyrintem podzemních vod.

www.obec-brezina.cz

Kateřinská jeskyně

Nalézá se na začátku Suchého žlebu, asi 500 metrů východně od Skalního mlýna. Je součástí staré výtokové jeskyně, o čemž svědčí nápadné stopy po proudících vodách a jejich erozní činnosti. Kateřinská jeskyně byla též bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, především medvědů. Pro veřejnost je otevřena od roku 1910.

www.moravskykras.net

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Jeskyně se nacházejí na jižním okraji městečka Sloup v Sloupském údolí (počátek Suchého žlebu). Patří do systému Amatérských jeskyní, což je nejdelší jeskynní systém v České republice. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Eliščina jeskyně má vynikající akustiku, a proto je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby.

www.sloupskososuvskejeskyne.cz

5 restaurací
< 3.000 m
letiště: 14 km
8 luxusních romantických pokojů
Brno: 18 km
Macocha: 11 km
Zdravé prostředí, stavba bez laků a mořidel

Inspirativní program

1. den – lehký začátek

 • Dopoledne prohlídka okolí farmy, seznámení se s místními domácími zvířaty – krocanem Bradem Pittem, krůtou Agelinou Jolie, perličkami, slepicemi, husami, velkým hodným psem Noem, koňmi a pokud přijdou, tak i kočkami.
 • Oběd v blízké restauraci.
 • Odpoledne relaxace na farmě, možnost koupání v jezírku, procházka v okolí farmy.
 • K večeru možnost krmení zvířátek.
 • Večeře v blízké restauraci Devon.
 • Návštěva naší sauny s možností ochlazení ve venkovním ochlazovacím modřínovém sudu.

2. den – sport a poznání 1

 • Ráno možnost zúčastnit se krmení zvířátek a vydělat si stájovky – peníze platné u nás na farmě a v několika okolních restauracích.
 • Poctivá farmářská snídaně.
 • Dopoledne návštěva Velké dohody, úžasného místa pro rodiny s malými i většími dětmi. Toto lanové centrum nabízí mnoho drah s různou obtížností, možnost svézt se na sedáku ve výšce až 30 metrů, prolézt amatérskou jeskyni nebo si slézt skálu.
 • Oběd třeba v restauraci Olšovec v Jedovnicích, kde se můžete také vykoupat v místním rybníku Olšovec, který se rozkládá na ploše 42 hektarů. V létě si zde můžete půjčit i lodičku.
 • Odpoledne návštěva jeskyně Výpustek, kde byla za druhé světové války tajná továrna a za dob normalizace protiatomový kryt. Prohlídka trvá přibližně hodinu. Po předchozím objednání si zde můžete zahrát také únikovou hru.
 • Večeře v některé z bezpočtu brněnských restaurací.
 • Večer návštěva některého z programů brněnské hvězdárny, jedné z nejmodernějších v Evropě.

3. den – Křtiny (2 km od farmy)

 • Poctivá farmářská snídaně.
 • Dopoledne výlet do Křtin, prohlídka místní architektury, zajistíme pro vás exkluzivní prohlídku Mariánského chrámu od Santiniho, při které vám bude průvodcem místní farář, a podíváte se i do běžně nepřístupných částí. Dále je možné navštívit místní kostnici a poslechnout si zvonkohru.
 • Oběd v místní zámecké restauraci nabízející výbornou zvěřinu.
 • Odpoledne mohou rodiny s malými dětmi absolvovat stezku šneka Krasíka. Ostatní mohou zvolit příjemnou procházku Arboretem.
 • Odpočinek na farmě, možnost si na terase zahrát společenské hry, které vám rádi zapůjčíme.
 • Večeře v jedné z nejlepších brněnských restaurací Havana – 10 minut od Farmy Noe.
 • Relaxace ve vířivce – modřínovém sudu vyhřátém na 37,5 °C.

4. den – sport a poznání 2

 • Poctivá farmářská snídaně.
 • Dopoledne Speleoart – unikátní zážitek v Moravském krasu – návštěva běžně nepřístupných jeskyní, které si vyberete podle obtížnosti od nejjednodušších, které zvládnou i nejmenší děti, až po adrenalinové lezení po skalách. Vždy ale s profesionálním průvodcem.
 • Oběd v některé z brněnských restaurací.
 • Odpoledne návštěva Vida centra v Brně – interaktivního centra, které dětem umožňuje vyzkoušet si odpálení vodíkové rakety, zmrazit vlastní stín, vyzkoušet si moderování počasí nebo třeba zažít zemětřesení.
 • Večeře v některé z mnoha brněnských restaurací.

5 den. – Macocha a jeskyně

 • Poctivá farmářská snídaně.
 • Výlet k propasti Macocha (nutná rezervace předem) a dále návštěvy světoznámých krápníkových jeskyní Kateřinka, Sloupksko, Šošůvské jeskyně a další.
 • Na oběd můžete zajít do některé z mnoha restaurací v okolí Macochy.
 • Cestou zpět návštěva rozhledny Alexandrovka. Svěříme vám tajemství o úchvatném okolí rozhledny a věřte, že se tam budete vracet.
 • Večeře v některé z blízkých restaurací.
 • Večer relaxace ve vířivce – modřínovém sudu vyhřátém na 37,5 °C.

6. den – výlet na kolech nebo Segway

 • Poctivá farmářská snídaně.
 • Po předchozí domluvě vám zajistíme pronájem kol nebo Segwayů, na kterých si můžete udělat výlet po 200 metrů vzdálené cyklostezce např. do Bukovinky, cyklistické hospůdky se zahrádkou, nebo až do Jedovnic, kde se můžete vykoupat v rybníku Olšovec.
 • Cestou z Jedovnic můžete navštívit větrný mlýn s prohlídkou v Rudici a také Rudické propadání, kde vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů.

Zobrazit celý program

Počasí
Facebook
Stránky projektu Plavba pro děti Stránky lodě Blue Thunder Noe polo club
©2015 - 2017 Farma Noe